Ελληνικά 4

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

Download
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Ἡ ἀληθινὴ συγχώρησις
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Ἡ ἀληθινὴ συ
Adobe Acrobat Dokument 106.4 KB
Download
Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας NEW!
Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας.pdf
Adobe Acrobat Dokument 215.7 KB
Download
ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΤΟΜΟΣ 38-Schwere Zeit
Adobe Acrobat Dokument 11.8 MB
Download
Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου
Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρ
Adobe Acrobat Dokument 269.8 KB
Download
Ελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.4 MB
Download
Εννέα Σωτήριες Ικεσίες εις την Υπεραγία Θεοτόκο NEW
Εννέα Σωτήριες Ικεσίες εις την Υπεραγία
Adobe Acrobat Dokument 190.9 KB
Download
Η ΒΛΑΚΕΙΑ ΜΑΣ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος_ Η ΒΛΑΚΕΙΑ ΜΑΣ
Adobe Acrobat Dokument 6.6 MB
Download
Θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα!
Θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνα κατά τον 19ο
Adobe Acrobat Dokument 514.9 KB
Download
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερβίων καὶ
Κοζάνης Διονυσίου (†1998)
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣ
Adobe Acrobat Dokument 161.1 KB
Download
ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ NEW!
ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ - Theotokarion.pdf
Adobe Acrobat Dokument 25.0 MB
Download
ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ NEW!
Evangelium (griechisch) - Evangelion.pdf
Adobe Acrobat Dokument 8.2 MB
Download
Μαγεία - Δαιμονισμός και Απολύτρωση
Μαγεία - Δαιμονισμός και Απολύτρωση.pdf
Adobe Acrobat Dokument 129.4 KB
Download
ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ NEW!
ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 823.4 KB
Download
Νοστράδαμος NEW!
Νοστράδαμος.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.1 MB
Download
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ». NEW!
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ
Adobe Acrobat Dokument 649.3 KB
Download
Πώς να... καταστρέψετε αποτελεσματικά το παιδί σας! NEW
Πώς να... καταστρέψετε αποτελεσματικά το
Adobe Acrobat Dokument 79.8 KB
Download
ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ NEW!
ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ .pdf
Adobe Acrobat Dokument 546.8 KB
Download
Ωρολογιον το μεγα
Ωρολογιον το μεγα.pdf
Adobe Acrobat Dokument 29.9 MB
Download
Ωρολογιον - Orologion (Greek) NEW!
Ωρολογιον - Orologion (Greek).pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.5 MB

«Ότι είναι κακό στον άνθρωπο είναι συμπτωματικό. Να μην περιφρονείτε κανέναν,ακόμη κι αν βλέπετε πόσο ανήθικοι, μέθυσοι και βλάσφημοι είναι. Η Εικόνα του Θεού υπάρχει και σ'αυτούς κάπου, χωρίς βέβαια να το συνειδητοποιούν ...Είναι φυσιολογικό ο εχθρός να θέλει να λερώσει αυτήν την Εικόνα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να βλέπεις την εικόνα του Θεού σε εκείνους που σε ονειδίζουν και σου συμπεριφέρονται σαν θηρία. Αυτούς όμως πρέπει να τους λυπάσαι ακόμη πιο πολύ επειδή η ψυχή τους έχει παραμορφωθεί, χωρίς ίσως να μπορεί  να επανορθωθεί ποτέ, καταδικάζοντας τη ψυχή τους σε αιώνια βάσανα ...Πόσο δύσκολο είναι αυτό: Ν'αγαπήσει κάποιος τους εχθρούς του!

(Γέροντας Γαβριήλ)

Download
Ότι είναι κακό στον άνθρωπο είναι συμπτωματικό.
Es ist schwierig seine Feinde zu lieben
Ότι είναι κακό στον άνθρωπο είναι συμπτω
Adobe Acrobat Dokument 27.7 KB